Dogio LogoDogio Logo
Hyvinvoiva koira

Hyvinvoiva koira

Pitkään on ajateltu, että koiran hyvinvointi koostuu siitä, että koira voi fyysisesti hyvin. Eli se että koira on fyysisesti terve. Tiedon lisääntyessä tiedämme koiristamme koko ajan vain enemmän ja enemmän, ja nykypäivänä koiran hyvinvoinnista puhuttaessa ei keskitytä enää pelkästään fyysisen terveyden huomioimiseen vaan myös siihen, että koira voi henkisesti hyvin. Jotta koira voisi henkisesti hyvin, on koiran päästävä tekemään sellaisia asioita, jotka ovat koiraeläimelle luontaisia ja että se tuntee olonsa turvalliseksi. Vuoden jokaisena päivänä. Hyvinvointi on muuttuva olotila, joka koostuu fyysisestä ja henkisestä olotilasta. Kun tunnistamme koiran arjessa sen hyvinvointia tukevat tai heikentävät tekijät, opimme tukemaan koiran hyvinvointia parhain keinoin, jotta saamme rakennettua tasapainoisen arjen.

Tunteet

Tunteet ohjaavat toimintaamme ja vaikuttavat käyttäytymiseemme. Ja niin myös koiralla. Koira tuntee samoja perustunteita kuin me ihmisetkin. Mikäli koiran elämässä on paljon negatiivisia tunteita, kuten pelkoa, ahdistusta, surua tai vihaa, vaikuttavat ne voimakkaasti koiran hyvinvointiin sitä heikentävästi. Siksi meidän omistajien tulee keskittyä koiran elämässä siihen, että pystymme tarjoamaan sille mielihyvän kokemuksia, kuten iloa, leikkisyyttä ja kiintymystä. Eri tunteet johtuvat mm. aivojen välittäjäaineiden määrien muutoksista, eli tunne on fysiologinen ilmiö. Koirien, niin kuin muidenkin nisäkkäiden, aivot tarvitsevat päivittäin tietyn määrän mielihyvää tuottavia hormoneja, jotta ne voivat toimia normaalisti. Siksi koiran elämässä tulee keskittyä siihen, että sen kokemukset painottuvat mielihyvää tuottaviin asioihin ja välttää epämiellyttäviä kokemuksia. Turvallisuuden tunne on hyvän elämänlaadun kannalta tärkein asia, joka koostuu niin fyysisestä, henkisestä kuin sosiaalisesta turvallisuudesta.

Terveys

Koiran hyvinvointia on pitkään katsottu lähes yksinään terveydellisestä näkökulmasta. Hyvä terveydentila on toki yksi näistä hyvinvoinnin peruspilareista. Kiputilat, kutina, suolistovaivat, rakenteellisen poikkeavuuden auttamat vaivat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai muut terveydestä johtuvat epämukavuudet heikentävät koiran kykyä kokea mielihyvää. Tästä syystä jo koirien jalostukseen on kiinnitettävä huomiota, jotta voisimme huolehtia siitä, että syntyvät yksilöt ovat jo lähtökohdiltaan sellaisia, että niillä on edellytykset terveeseen elämään.

Lajityypilliset käyttäytymistarpeet

Niin meillä ihmisillä kuin koirillakin on tarve toteuttaa elämässään asioita, jotka tuottavat mielihyvää ja edistävät hyvinvointia. Koirilla näistä tarpeista tärkeimpiä ovat uni ja lepo, lajityypillinen ravinto ja sen hankinta ja syöminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja läheisyys, sekä ympäristön tutkiminen ja tarkkaileminen. Näistä asioista koostuu koiran päivittäinen aikabudjetti eli toiminnat, joista koiran päivä rakentuu.

Lepo

Suurin osa koiran päivästä, noin 70-80% koostuu levosta ja unesta. Koiran lepo on asia, johon on havahduttu vasta viime vuosina, sillä sen merkitys koiran hyvinvoinnille on merkittävä. Ihmisten hektinen arki voi aiheuttaa sen, että koira ei pysty lepäämään päivän aikana riittävästi, joka pitkässä juoksussa aiheuttaa ongelmia koiran hyvinvoinnille. Pitkien yöunien lisäksi koira tarvitsee unta päivisin yhtä paljon kuin öisin. Jo pelkästään aikuisen koiran päivittäinen unentarve on 12-18h vuorokaudessa, jonka lisäksi koira lepäilee paikoillaan tarkkaillen ympäristöään. Levon määrän lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota lepopaikkoihin, jotta koiran lepääminen olisi sille rentouttavaa, jotta koira kykenee rentoon kylki- tai selinmakuulla tapahtuvaan uneen.

Ruokinta

Toiseksi tärkein asia koiran hyvinvoinnille on lajityypillinen ravinto ja ruuan hankintaan liittyvät käyttäytymistarpeet. Ruokateollisuuden myötä koiran ruokavalio on muuttunut enemmän helposti tarjoiltavaan ja äärimmäiseen hygieeniseen ruokavalioon, joka tarjoillaan koiralle hopeatarjottimella nenän eteen. Tämä ei kuitenkaan ole koiralle luontaista. Koiran tulisi saada etsiä ruokaansa, repiä, paloitella ja pureskella. Harva näistä ruokailuun ja ruuan hankintaan liittyvistä käyttäytymistarpeista kuitenkaan tyydyttyy kuivamuonaruokinnalla - ravitsemuksellisista asioista puhumattakaan. Jo itse ruuan hankinta tuottaa koiralle mielihyvää, sillä jo jonkin asian tavoittelu on ilon ensimmäinen vaihe. Siksi koiran ruokailussa tulisi kiinnittää huomiota, että ravitsemuksellisten tarpeiden lisäksi koiran ravinnon hankintaan liittyvät tarpeet tyydyttyvät. Näitä voidaan toteuttaa mm. erilaisten ruokinnallisten virikkeiden avulla, kuten ruuan etsimistehtävillä tai virikelelujen avulla.

Sosiaalinen vuorovaikutus ja läheisyys

Sosiaalisena laumaeläimenä koiralla on voimakas tarve vuorovaikutukseen niin oman lajin yksilöiden kuin ihmisenkin kanssa. On kuitenkin huomioitavaa, että ihminen ei voi täysin korvata lajitoverin seuraa. Koiran sosiaalisuus on yksilöllistä, ja pentuaikana kartutetut kokemukset toisista koirista edesauttavat koiran sosiaalisuutta myös aikuisiällä. Koiralle onkin tärkeää tarjota positiivisia kokemuksia oman lajin kumppaneiden kanssa. Kaikki koirat eivät kuitenkaan tule toimeen keskenään, jonka vuoksi on huolehdittava, että vuorovaikutus on kaikille osapuolille mielekästä. Monille koirille läheisyys on myös tärkeää ja yhdessä lepäileminen niin toisten lajitovereiden kuin ihmisenkin kanssa on monille koirille tärkeää. Tästä syystä koiran nukkumisen salliminen ihmisen sängyssä on sen hyvinvoinnin kannalta hyvä idea. Toki tarvetta voidaan tyydyttää myös lepäilemällä yhdessä sohvalla tai lattialla. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyy myös ihmisen ja koiran vuorovaikutus ja tavat olla vuorovaikutuksessa. Onko kommunikointi koiran kanssa vuorovaikutteista, niin että koiran toiveita ja tarpeita kuunnellaan, vai onko yhteiselo pääosin ihmisen säätelemää ja ohjaamaa, jolloin koiran käytöstä joudutaan usein hillitsemään ja estämään. Kieltäminen, rankaisut ja painostava vuorovaikutus voi heikentää koiran hyvinvointia merkittävästi ja vaikuttaa koiran turvallisuuden tunteen kokemukseen.

Ympäristön tutkiminen ja tarkkaileminen

Koiran lajityypillisistä tarpeista ympäristön tutkiminen ja tarkkaileminen on merkittävä osa sen valveillaolon aikaa. Koiraa ulkoilutetaan siksi, että sillä on mahdollisuus tutkia ympäristöään mahdollisimman monipuolisesti ja vapaasti. Siksi pikaiset pissatukset ja kontrolloitu ulkoilu lyhyessä hihnassa ei täytä koiran ympäristön tutkimiseen liittyviä käyttäytymistarpeita. Lenkeillä tulee antaa koiralle mahdollisuuksia haistella, kiipeillä, kaivella ja tarkkailla ympäristöään. Monipuoliset maastot ja vaihtelevat ulkoiluympäristöt tarjoavat koiralle mahdollisuuden ympäristön tarkkailulle. Mahdollisuus katsella ikkunasta tai parvekkeelta ulkona liikkuvia ihmisiä tai metsäneläimiä, voi olla koiralle mielekäs tapa toteuttaa ympäristön tarkkailemiseen liittyviä käyttäytymistarpeitaan.

Hyvä koiran elämä

Kuten huomaat, koiran hyvinvointi ei koostu pelkästään terveydestä tai perustarpeiden kuten ruuan, veden tai ulkoilun täyttämisestä. Koiran hyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä. Opettelemalla lisää koirista ja niiden käyttäytymisestä, seuraamalla oman koirasi käyttäytymistä ja kysymällä vinkkejä ammattilaiselta juuri sinun koirasi hyvinvointiin, pystyt täyttämään koirasi yksilölliset tarpeet. Kokonaisuudessaan koiran hyvinvointi on sitä, että sen elämä tuntuu elämisen arvoiselta.

Opeta koiralle arjen tärkeimmät taidot

Haluatko opettaa koirallesi arjen perustaidot, mutta sinulla ei ole aikaa koirakoululle? Ei hätää! Nyt voit opiskella arjen perustaitojen opettamisen helposti verkossa. Silloin kun sinulle sopii!

OSTA NYT
Opeta koiralle arjen tärkeimmät taidot