Dogio Logo Mobile
"Tarvitsen koirakouluttajan apua"

"Tarvitsen koirakouluttajan apua"

”Olen tainnut epäonnistua koirani koulutuksessa, enkä tiedä mitä tehdä.” Tämän lauseen kuulen useasti asiakkailtani, kun he hakeutuvat vastaanotolleni. Koirien käytösongelmat ovat hyvin yleisiä (jopa yli 50%:lla suomalaisista koirista on eriasteisia käyttäytymissongelmia). Ymmärtämättömyys tai tietämättömyys koirien tarpeista ja käyttäytymisestä aiheuttaa usein erilaisia käyttäytymisongelmia. Mikä on ongelmallista käyttäytymistä, määrittelee sen omistaja itse.

Iso vai pieni ongelma

Käytösongelman ei siis tarvitse aina olla isoa suuruusluokkaa, jotta voisi ottaa yhteyttä kouluttajaan. Kouluttajan tehtävänä on auttaa omistajaa ymmärtämään koiran käyttäytymistä, jolloin molempien (koiran ja omistajan) on helpompi ymmärtää mitä toinen toiselta haluaa. Ongelmallinen käytös aiheuttaa stressiä myös koiralle, joten koiran hyvinvoinnin kannalta avun hakeminen on tarpeen.

Ammattilainen paneutuu ongelman syihin

Ammattitaitoinen kouluttaja ei vain pyri kitkemään pois ”oireita” tai ongelmallista ulkoista käytöstä, vaan kaivautuu ongelman todellisiin syihin. Keskittyminen pelkästään oireisiin (esim. haukkuminen) ei poista syytä miksi koira toimii tilanteissa tietyllä tapaa.

Kouluttajalle hakeutuessasi ota selvää kouluttajan taustasta ja osaamisesta sekä hänen käyttämistään koulutusmenetelmistä, jotta saat oikeanlaisen avun koirasi käytöksen muuttamiseen. Mikäli kouluttajan käyttämät menetelmät eivät perustu koirien käyttäytymistieteen tai oppimisteorioihin, älä mene kyseiselle kouluttajalle. Vanhanaikaiset johtajuusteorioihin, laumahierarkiaan tai -käyttäytymiseen tai laumanjohtajuuteen perustuvat koulutusmenetelmät on heitetty romukoppaan jo aikapäiviä sitten, joten ole tarkkana että kouluttajasi tietotaito on myös ajantasalla.

Tarjoamme apua koirasi koulutukseen

Dogio tarjoaa apua niin pieniin kuin isoihinkin ongelmiin. Koiran vieminen ongelmakoirakouluttajalle hämmentää usein omistajia, jotka pelkäävät tulevansa leimatuiksi huonoina koiran omistajina. Meillä ei arvostella osaamistasi tai epäonnistumistasi, vaan etsimme ratkaisun paremman yhteiselon saavuttamiseksi. Koiran pitämisen tulee olla mahdollisimman mutkatonta, ei päivittäistä hampaiden kiristelyä. Ongelmilla on tapana pahentua ja vaikeutua mitä kauemmin niiden antaa olla tai niitä sietää. Jos koirasi käytös häiritsee elämää ja kiristää hermoja, niin aina kannattaa ottaa yhteyttä. Tavallisesti ainoa asia mikä asiakkaitani harmittaa on se, että he eivät ottaneet yhteyttä aikaisemmin.

Hae apua koirasi koulutukseen ja opetetaan yhdessä koirasi käyttäytymään halutulla tavalla.