Dogio Logo Mobile
Tarvitsen apua, mutta en uskalla pyytää - mitä käyttäytymisklinikalla tehdään?

Tarvitsen apua, mutta en uskalla pyytää - mitä käyttäytymisklinikalla tehdään?

Koirakouluttajan kutsuminen kotiin tai avun pyytäminen koiran koulutukseen on usein jo omistajalle suuri kynnys. Omistajasta saattaa tuntua siltä, että on epäonnistunut koiransa koulutuksessa. Kun tämän kynnyksen yli rohkaistuu astumaan, on se ensimmäinen askel kohti parempaa yhteiseloa koiran kanssa ja siinä ratkaisussa haluamme tukea omistajaa. Kouluttajan tehtävänä on pääsääntöisesti kouluttaa omistajaa, ei koiraa. Me emme kovinkaan usein kouluta itse eläintä kuin tarvittaessa alkuun, jossa näytämme, miten harjoituksia tulee tehdä. Toki meiltäkin saa tilattua pidempi aikaista koulutusapua, jossa koiraa koulutetaan kouluttajan toimesta useita kertoja, jotta käyttäytyminen saadaan muuttumaan usein nopeammin. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että koulutusvastuu on omistajalla, ei kouluttajalla.

Koiraohjelmien antama harhakuva

Ulkomaiset tosi-tv koirankoulutusohjelmat ovat antaneet monille koiranomistajille hieman vääristyneen mielikuvan siitä, että ongelma ratkeaa ja poistuu sillä, kun kouluttaja käy pari tuntia vierailemassa ja kouluttamassa koiraa. Näin ei kuitenkaan valittavasti ole. Tosi-tv on tosi-tv:tä, mutta se on aika kaukana siitä, mitä oikeasti vastaanotoilla tapahtuu. Koirassa olevia käyttäytymisongelmia ei voida poistaa. Koira osaa kyllä lopun elämänsä käyttäytyä oppimallaan tavalla, jos siihen annetaan mahdollisuus. Kun käyttäytymistä lähdetään muuttamaan, koiralle tulee opettaa kuinka sen halutaan toimivan tilanteissa meidän toivomallamme tavalla. Kun koiraa lähdetään kouluttamaan, on sille opetettava miten haluamme sen käyttäytyvän toisella tapaa tilanteissa, joissa koira on oppinut käyttäytymään jollain ei toivotulla tavalla. Käyttäytyminen siis korvataan jollain toisella käyttäytymisellä, koska aina kun jotain halutaan pois, on jotain tuotava tilalle.

Ennen vastaanottoa. Tärkeät esitiedot

Ennen vastaanottoa (verkkokonsultaatio tai kotikäynti) omistaja saa esitietolomakkeen täytettäväksi, jossa kysytään paljon koiran arkeen, rutiineihin ja itse ongelmalliseen käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä. On tärkeää, että esitietolomakkeen täyttää huolellisesti, koska se antaa meille ennakkoon tietoa siitä, mikä ongelman syy mahtaa olla, jotta voimme valmiiksi miettiä sopivia menetelmiä, ympäristön muutoksia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja koirasi koulutukseen. Kouluttaja luo tilanteestasi Mind Mapin, jossa huomioidaan koiran käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Olemme kokeneet esitietolomakkeen tärkeänä osana koulutusta, koska meidän ei tarvitse käyttää tapaamisessa enää aikaa näiden tietojen kyselemiseen vaan voimme keskittyä itse koulutukseen ja ohjeisiin käyttäytymisen muuttamiseksi. Mitä kattavampi esitietolomake on, sitä paremman kuvan koirastasi ja sen käyttäytymisestä kouluttaja saa etukäteen.

Käynnin tai verkkokonsultaation kulku

Kun kouluttaja tulee kotiisi (tai ottaa yhteyttä verkon välityksellä), käydään ensin läpi esitietolomakkeesta poimitut huomiot ja koulutuksen onnistumisen kannalta vaadittavat toimenpiteet, sekä tässä vaiheessa vielä voidaan täydentää tietoja, jotka auttavat koirasi koulutuksessa. Tässä vaiheessa myös käydään läpi käyttäytymisen taustalla oleva syy, miksi koirasi käyttäytyy kyseisellä tavalla, mikäli se saatu selvitettyä. Käyttäytymisen syyn ymmärtäminen auttaa omistajaakin näkemään asian koiran kannalta, jolloin käyttäytymisen muuttaminen on helpompaa kun ymmärtää miksi koira tekee niin kuin tekee. Joskus syyn selvittäminen saattaa vaatia kouluttajaltakin salapoliisin työtä, jotta todellinen syy saadaan selville. Tämän jälkeen käydään läpi suunnitelmaa, miten käyttäytymistä lähdetään muuttamaan sekä minkälaisia harjoituksia tarvitaan, jotta käyttäytymistä voidaan muuttaa.

Minkälaisia harjoituksia tehdään? Osaanko?

Harjoitukset ovat usein tavallisia arjen taitoja, kuten rauhoittumisen opettamista, omistajan ja koiran välisen kontaktin lisäämistä ja uusien taitojen opettelua, jotta koiralle saadaan opetettua uusi tapa tilanteissa toimimiseksi. Kun taitoa on harjoiteltu hieman, tämän jälkeen tilanteita voidaan harjoitella ympäristössä, joissa ei toivottua käyttäytymistä ilmenee, mutta niin, että harjoitukset ovat koiralle helppoja ja koiran on mahdollista onnistua uuden käyttäytymisen toteuttamisessa. Käynnin jälkeen sinulla on siis paljon ohjeita, miten voit opettaa koirallesi toisen tavan käyttäytyä tilanteissa, missä tähän saakka on esiintynyt ei toivottua käyttäytymistä ja miten sinun kannattaa toimia, jos ei toivottua käyttäytymistä vielä esiintyy. Tämän jälkeen harjoittelua tulee jatkaa kouluttajan antamien ohjeiden mukaan niin pitkään, kunnes käyttäytyminen on muuttunut toivotuksi. Se voi ongelmasta johtuen vaatia jopa vuodenkin pitkäjänteistä koulutusta. Esim. jos koira on usean vuoden ajan haukkunut ohikulkeville koirille tai käyttäytynyt aggressiivisesti vieraita ihmisiä kohtaan, uuden tavan opettelu voi viedä melko pitkään, jotta vanhasta pinttyneestä tavasta päästään eroon. Tai paha eroahdistus ja sen lievittäminen voi viedä pitkään, ennen kuin koira oppii luottamaan siihen, että se voi olla erossa omistajasta ilman ahdistumista. Toisaalta koirat ovat nopeita oppimaan ja muutosta voidaan saada aikaiseksi lyhyessäkin ajassa, mutta käyttäytymisen muutos on suoraan verrannollinen siihen, kuinka ahkerasti omistaja harjoittelee koiran kanssa kyseisiä taitoja ja toteuttaa annettuja ohjeita. Siksi vastuu onnistumisesta jää omistajalle. Kouluttaja siis antaa teille ohjeet, kuinka siihen päästään.

Tosi-tv:n antama illuusio

Palatakseni vielä noihin tosi-tv:ssä nähtyihin koulutusohjelmiin, niin niissä saatetaan käyttää koiran pelottelua, pakottamista ja alistamista koulutusmenetelminä, jolloin ollaan saatu näyttävästi aikaan tilanne, jossa koira käyttäytyykin nopeasti halutulla tavalla (ja leikkaamalla pätkiä sieltä täältä saadaan ohjelma näyttämään upealta katsojan silmiin). Todellisuus on kuitenkin jotain aivan muuta. Usein pelottelulla ja alistamalla saadaan aikaan tilanne, jossa koira pelkää jo niin paljon, ettei uskalla tehdä mitään tilanteessa. Ja kun koira ei tee mitään näyttää siltä, että se tottelee. Tällöin kuitenkin eläimen pelko on niin voimakas, että se on lamaantunut. Ja jokainen voi itse miettiä, onko tällaiset koulutusmenetelmät kuinka eettisiä ja eläimen hyvinvointia lisääviä. Ja ennen kaikkea, saadaanko niillä aikaan pysyvää muutosta? Tuskin. Me EMME käytä näitä menetelmiä käyttäytymisen muuttamisessa vaan me käytämme keinoja, joita käyttäytymistieteessä käytetään, joiden tiedetään tutkitustikin olevan tehokkaita ja ne tehdään eläimen hyvinvointi ja turvallisuus huomioiden. Kouluttajia, jotka käyttävät alistamiseen, pakottamiseen ja rankaisuun perustuvia menetelmiä, on vielä olemassa myös meillä Suomessa. Siksi oikeanlaisen kouluttajan valitseminen on avain pysyvään apuun ongelman ratkaisemiseksi.

Haluatko pysyvää muutosta käyttäytymisongelmaan?

Pika-apuja ei ole olemassa. Kyseessä on eläin, joka käyttäytyy eläimelle tyypillisesti tai sille kannattavalla tavalla. Olemme tekemisissä elävän toisen eläinlajin yksilön kanssa, joka ei ymmärrä meidän sääntöjämme tai odotuksiamme. Siksi on tärkeää ymmärtää, kuinka käyttäytymistä voidaan muuttaa niin, että sillä saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Sitä varten olemme me, ammattaitoiset kouluttajat. Me olemme teitä koiranomistajia varten juuri silloin, kun apua tarvitset. Me toimimme koiran ja omistajan välisenä tulkkina. Kerromme sinulle, miksi koirasi käyttäytyy tavalla, jonka koet ei toivotuksi ja miten saat koiran muuttavan käyttäytymistään sellaiseksi, joka on yhteiselon kannalta toivottavaa. Hae siis apua hyvissä ajoin. Me autamme sinua ja koiraasi parempaan yhteiseloon.