Dogio Logo Mobile
Kun ero ahdistaa: Osa 2

Kun ero ahdistaa: Osa 2

Kuten jo aiemmasta Kun ero ahdistaa -artikkelistani olet varmasti huomannut, niin käyttäytymisongelmiin ei ole olemassa pikaratkaisuja, joita paljon näkee ihmisten etsivän ja monien ihmisten, jopa yritysten tarjoavan. Erilaisten apukeinojen ja -välineiden käyttö voi helpottaa koiran oloa, mutta ne eivät poista ongelmaa. Nämä ovat nimenomaan asioita, mitä voidaan käyttää koulutuksen tukena. Ainut keino millä pystyt opettamaan koirasi rauhoittumaan yksinoloon, on koulutus ja käyttäytymisterapia.

Dogio ei tarjoa pikaratkaisuja ongelmiin vaan apua, jotta erilaisia käyttäytymisongelmia voidaan muuttaa pysyvästi. Vakavat käyttäytymisongelmat, kuten eroahdistus vaikuttavat koiran hyvinvointiin sitä heikentävästi. Ongelmien hoitamiseen tarvitaan lähes poikkeuksetta ammattimaista apua ja sitoutumista koulutukseen.

Kun ero ahdistaa

Olet ehkä lukenut Kun ero ahdistaa: osa 1 -artikkelin, joten tiedät että kyseessä on voimakas ahdistuneisuuden tila, joka liittyy omistajasta eroon joutumiseen tai yksinolemiseen. Tällöin on tärkeää ymmärtää, että koira ei voi hyvin ja ongelmaan on puututtava mahdollisimman pian, jotta et aiheuta koiralle turhaa kärsimystä. Eroahdistus on nimenomaan yksinolemiseen ehdollistunutta ahdistumiseen liittyvää käyttäytymistä. Pitkittäessäsi ongelmaan puuttumista, pahennat koirasi stressiä ja heikennät sen hyvinvointia. Omistajana sinulla on vastuu, ettet aiheuta koirallesi tarpeetonta kärsimystä niin fyysisesti kuin henkisestikään.

Älä piilota pikaratkaisuilla oireita – hoida syytä

Jos eroahdistuksen hoidossa keskitytään ainoastaan oireisiin ja niiden hallintaan, unohtuu täysin se taustalla oleva syy, eli ahdistus. Koulutuksen tarkoituksena on puuttua nimenomaan siihen ahdistukseen, joka aiheuttaa näitä oireita. Pelkkä oireisiin puuttuminen ei auta, jos halutaan saada ongelmaan pysyvää muutosta.

Apuvälineet ja apukeinot ovat sellaisia, jotka puuttuvat ja vaikuttavat oireisiin. Pelkkien oireiden tuijottaminen ja niiden ”korjaaminen” eivät poista käyttäytymisen syitä ja itse ongelmaa. Niitä voidaan käyttää tukena koulutuksessa, mutta näiden avulla ei eroahdistusta voida poistaa. Näillä keinoilla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia, joten tärkeää on miettiä mikä apu sopii millekin yksilölle.

Yleisimmät ongelmaan tarjotut apukeinot ja -välineet

Sitruunapanta:

Sitruunapannan toiminta perustuu siihen, että se tekee haukkumisesta koiralle epämiellyttävää. Koiran ääntely johtuu koiran ahdistuneesta olosta. Mikäli estät koiraa sitruunapannan avulla purkamasta pahaa oloaan, minne koirasi pystyy tällöin pahanolon purkamaan? Tukahduttamalla haukkumisen, se ei poista taustalla olevaa syytä, eli sitä ahdistusta. Sitruunapanta siis vain pahentaa koiran oloa ja lisää koirasi ahdistusta. Älä käytä sitruunapantaa eroahdistuksen hoitoon!

Koiran kieltäminen ääntelystä

(palaaminen koiran luokse tai kommunikointi verkkoyhteyden kautta) Eroahdistuksessa koiran ääntelyn tarkoituksena on helpottaa omaa oloaan ja saada omistaja palaamaan takaisin koiran luokse. Omistajan palaaminen helpottaa koiran olotilaa, jolloin se itsessään vahvistaa käyttäytymisiä, jotka edeltävät omistajan paluuta tai huomiota. Eli voit vahvistaa ja lisätä koirasi käyttäytymistä sen sijaan, jos ajattelit sen vähenevän.

Eroahdistuksessa koiran olotila on jo valmiiksi ahdistunut, mitä luulet kieltämisen aiheuttavan? Hyvää oloa? No ei. Se vain pahentaa koiran ahdistusta. Kieltäminen siis vain pahentaa ongelmaa, vaikka se saattaa hiljentää koiran hetkellisesti, joka saattaa ihmisen silmään näyttävän toimivalta keinolta. Pitkäaikaista vaikutusta tällä ei kuitenkaan ole.

Toisen koiran hankkiminen

Toisen koiran läsnäolosta ei ole saatu riittävää tutkimustietoa auttaako se eroahdistuneen koiran hoidossa vaiko ei. Ahdistuneisuus liittyy nimenomaan omistajan poissa olemiseen, jota ei pystytä korvaamaan toisella oman lajin yksilöllä. Eräässä tutkimuksessa huomattiin, että toisen koiran läsnäololla oli ennemminkin koiraa kiihdyttävä kuin rauhoittava vaikutus. Huomioon on otettava myös, että tämä rauhallisempi yksilö voi stressaantua toisen koiran ahdistuneisuudesta ja kohta sinulla on kaksi stressaantunutta ja eroahdistunutta koiraa. Eli toisen koiran hankkiminen kaveriksi ei todennäköisesti helpota eroahdistuneen koiran oloa.

Lääkkeet

Myös lääketeollisuus on keksinyt markkinaraon eroahdistuksen hoitoon ja uusia tutkimuksia on parhaillaan meneillään. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että lääkkeet eivät poista ongelmaa vaan nimenomaan tukevat koulutusta lievittäen ahdistusta ja auttaen koiraa rauhoittumaan, jolloin koulutuksen on mahdollista edetä nopeammin eteenpäin. Myös kipu voi olla käyttäytymisen taustalla oleva syy, eli vasta oikealla lääkityksellä on mahdollista saada apua ongelmiin. Tästä syystä kouluttajan ja eläinlääkärin (sekä muiden eläinten hyvinvoinnin ammattilaisten) yhteistyö on tärkeässä roolissa eroahdistuksen hoidossa.

Pelkällä lääkityksellä tai aina pelkällä koulutuksellakaan ei aina päästä haluttuun lopputulokseen. Koulutuksessa on huomioitava koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi ja tukitarpeet. Tästä syystä me Dogiolla hoidamme ongelmia kokonaisvaltaisesti konsultoimalla muita ammattilaisia tarpeen mukaan.

Luontaistuotteet

Zylkene, Aptus Relax, D.A.P., Pet Remedy, Calmex, kukkahattutipat, Serene Um, homeopaattiset valmisteet. Listaa voisi jatkaakin, mutta tässä tunnetuimmat luontaistuotteet, joita käytetään eroahdistuksen hoidon tukena. Näiden tuotteiden tarkoituksena on rauhoittaa koiraa ja helpottaa koiran oloa. Stressin vähentäminen on yksi tärkeimmistä asioista eroahdistuksen hoidossa, joten luontaistuotteet voivat olla lääketeollisuuden tuotteita turvallisempia kokeilla onko niistä apua koiran olotilaan. Nämäkään eivät itsessään poista ongelmaa, vaan helpottavat oireita (ahdistus).

Liikunnan lisääminen

Liikunnan lisäämistä yleensä suositellaan eroahdistuneen koiran hoidossa. Varsinkin väsyttäminen ennen yksinjäämistä. Väsynyt koira jaksaa vähemmän stressata ympäristössä olevia asioita tai niiden puutteita. Tässä on siis perää, mutta taas pyritään vain ennaltaehkäisemään oireiden esiintymistä, ei poistamaan ongelmaa. Liikunta, haisteleminen, ympäristön tutkiminen yms. ovat luontaisia jokapäiväisiä koiran käyttäytymistarpeita. Niiden lisäämisestä ei ole haittaa, päinvastoin. Yleensä koiralla on näitä liian vähän, joten tämä on tärkeä tukitoimi eroahdistuksen hoidossa.

Tekemisen jättäminen yksinollessa

Tästä asiasta kiistellään, että onko tämä hyväksi vai ei. Minä sanon että ehkä. Toisille koirille tekeminen voi olla hyväksi ja helpottaa ahdistunutta oloa. Toisille koirille tekeminen voi olla hetken kivaa ja kun tekeminen loppuu, koira keksii itse omatoimista tekemistä helpottaakseen uudelleen ahdistunutta oloaan, kun koira huomaa olevansa taas yksin. Tärkeämpää on kuitenkin miettiä, mitä haluaa koiran tekevän silloin kuin se on yksin. Rauhallinen olotila ja lepääminen auttavat koiraa odottamaan rauhallisesti yksinoloajan. Tällöin ei tarvitse olla taloa täynnä viihdykkeitä, vaan nimenomaan kannattaa koira opettaa rauhoittumaan yksinollessaan kuin puuhailemaan.

Radion ja TV:n jättäminen päälle

Moni omistaja jättää koiralleen radion tai tv:n päälle yksinjäädessään. En ole törmännyt toistaiseksi tutkimuksiin, että onko tästä oikeasti apua, mutta mikäli koira on tottunut että ympäristössä on kyseisiä ääniä silloin, kun omistaja on paikalla, voivat ne auttaa rauhoittumaan yksinollessaan. Mikäli radio tai tv ei ole päällä normaalistikaan, niistä tuskin on apua koiralle. Kokeilemalla selviää rauhoittavatko ne koiraa vai eivät. Ne voivat toki peittää asunnon ulkopuolelta tulevia ääniä. Mikäli nämä äänet stressaavat koiraa, niin silloin niiden peittämisestä voi olla apua koiran oloon.

Tilan rajaaminen

Tilan rajaaminen voi olla koiralle hyväksi. Useissa tapauksissa siitä on apua, toisissa siitä voi olla haittaa. Tilan rajaamisen avulla koiraa voidaan auttaa rauhoittumaan yhteen tilaan, sillä jatkuva ramppaaminen ympäri asuntoa todennäköisesti kiihdyttää koiraa. Koiralla voi olla tarve etsiä omistajaa ympäri asuntoa ja ramppaa huoneesta toiseen levottomasti etsimässä omistajaa. Tällöin tilan rajaamisesta on apua, jotta koiraa pystytään auttamaan rauhoittumisessa. Tilan tulee olla koiralle mieluisa, jotta siitä on apua. Pieneen komeroon tai vessaan lukitseminen eivät välttämättä helpota koiran oloa, päinvastoin. Muistathan myös, että häkittäminen on kiellettyä ja yleensä pahentaa koiran ahdistusta.

Painepaita

Thundershirtia kuvataan seuraavasti:

Thundershirtin aikaansaama paine vähentää lemmikin ahdistusta, ja auttaa sitä rentoutumaan jännitystä aiheuttavissa tilanteissa. Painepaita on turvallinen käyttää ja lempeä apu lemmikillesi! Tutkimuksissa on havaittu, että niillä koirilla, joilla on Thundershirt päällä, esiintyy vähemmän levottoman käytöksen merkkejä. Lisäksi koirien syke pysyy alhaisempana kuin verrokkiryhmien koirilla. Painepaitaa on käytetty erinomaisin tuloksin tukihoitona käytösongelmiin.

Eli pelon ja ahdistuneisuuden (oireet) lieventämiseen siitä voi olla apua, mutta ei itse ongelmaan. Kokeilemalla selviää, toimiiko se omalle koirallesi.

Kastraatio/sterilaatio

Sukupuolihormonit eivät aiheuta eroahdistusta. Ahdistuneisuus liittyy muihin asioihin, joten leikkaamisella ei pääse ojasta allikkoon. Mikäli koiralla on voimakas hormonitoiminta, joka aiheuttaa koiralle stressiä, voi se pahentaa eroahdistuksen oireita. Tällöin leikkaus on osa kokonaisvaltaista koiran hyvinvointia ja ratkaisua kohti parempaa yhteiseloa. Sisälle merkkailu on yleensä syy leikkaamiselle. Ahdistuneisuus ja stressi lisäävät aineenvaihduntaa ja merkkailu voi olla yksi oire eroahdistuksesta. Leikkaamisella ei tästä johtuva sisälle merkkailu poistu. On otettava huomioon, että leikkaamisella on myös haittavaikutuksia. Niin terveydellisiä kuin käyttäytymiseenkin liittyviä. Epävarman uroskoiran alentunut testosteronitaso voi tehdä koirasta entistä epävarmemman, joka pahentaa eroahdistusta. Eli kastraatio/sterilaatio ei ole ensisijainen ratkaisu eroahdistuksen hoidossa.

Lähtö- ja tulorutiinit

Lähtö- ja tulotilanteet ovat koiralle kiihdyttäviä tilanteita. Näissä tilanteissa stressihormonien määrä kohoaa voimakkaasti, jolloin koira voi olla hyvinkin kiihtynyt. Omistajan huomio ja kosketus vapauttaa koirassa endorfiini -hormonia, joka lisää koiran hyvänolontunnetta. Lähtötilanteissa kiihtyminen voi aiheuttaa sen, että kiihtyminen jää ”päälle” ja koira ei pysty enää rauhoittumaan yksinjäädessään, jolloin se alkaa reagoida yksinoloon. Toisilla koirilla silitys taas voi rauhoittaa lähtiessä, joten se voi olla hyvä lähtörutiini. Yleensä huomioinnilla on kiihdyttävä vaikutus, joten huomioimattomuus lähtötilanteissa on parempi kuin huomioiminen. Tulotilanteet saavat monet koirat irtoamaan henkseleistään. Omistajan paluu saa koirassa voimakkaan endorfiiniryöpyn ja mikäli omistaja vielä kiihdyttää tilannetta huomioimalla koiraa, voi tästä syntyä ongelma. Koira voi oppia odottamaan näitä endorfiiniryöppy tulotilanteita, eikä pysty tästä syystä rentoutumaan ennen kuin omistaja lopulta saapuu. Eli hyvin yksilöllistä on, kannattaako koiraa huomioida ko. tilanteissa vai ei. Tarkoituksena on, ettei koira kiihdy.

Eroon eroahdistuksesta?

Vain koulutuksen ja oikeanlaisten tukitoimien yhdistelmällä pystyt opettamaan koirasi rauhoittumaan yksinoloon. Ammattitaitoisen kouluttajan avustuksella saat ohjeet yksinolon koulutukseen ja opit ymmärtämään käyttäytymisen syitä, sekä huomioimaan asioita jotka edesauttavat koulutuksen etenemistä. Kun saat yksilölliset ohjeet oman koirasi käyttäytymisongelman muuttamiseen, pääsette eroon eroahdistuksesta.