Dogio Logo Mobile
Koiranomistajan etiketti

Koiranomistajan etiketti

Koiranomistajia ärsyttää toisissa koiranomistajissa tietyt asiat. Suurin osa näistä asioista johtuu täysin siitä, ettei ymmärretä koirien maailmaa tai ei osata asettua vastapuolen asemaan. Siksi koiramaailmaan on ollut hyvä luoda tiettyjä odotuksia ja sääntöjä. Kun koiranomistajat tietävät mikä on soveliasta ja mikä ei, toimii yhteiselo paremmin. Koiranomistajan etiketti on kirjoitettu koiranomistajien kokemista odotuksista muita koiranomistajia kohtaan. Etiketti noudattaa tietysti myös yhteiskuntamme asettamia odotuksia ja lain määräämiä edellytyksiä. Kun koiranomistajat toimivat jokainen yhteisten pelisääntöjen mukaan, yhteiselo kasvavan koiranmäärän keskellä toimii huomattavasti paremmin.

Tunnetko Sinä jo koiranomistajan etiketin?

1. Huomioi muut koirat

Älä päästä koiraasi tervehtimään ilman lupaa.

Äläkä myöskään itse mene toisen koiran luo ilman omistajan lupaa. Tärkeää koiran sosiaalistamisen kannalta, että koira saa olla tekemisissä varsinkin nuorella iällä toisten koirien kanssa. Kaikki tervehtiminen, niin pentujen kuin aikuisten koirien kanssa tulee kuitenkin tapahtua yhteisymmärryksessä omistajien kesken. Älä anna koirasi tervehtiä toisia koiria ilman lupaa. Kaikki koirat eivät ole koirasosiaalisia. Taustalla voi olla monia syitä mm. epämiellyttävät kokemukset, rotu ja sen ominaisuudet (esim. taisteluun jalostetut koirarodut) tai terveydelliset syyt. Voi myös olla, että koira on työtehtävissä tai koiraa koulutetaan, jolloin koiraa ei saa lähestyä. Lähtökohtana kannattaa pitää sitä, että ei tervehditä ennen kuin lupa toiselta omistajalta tähän on saatu. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö koirat saisivat tervehtiä toisiaan hihnassa vaan sitä, että tervehtiminen tapahtuu yhteisymmärryksessä omistajien kesken, jos molemmilla koirilla on tähän turvalliset edellytykset.

Anna tilaa toisille

Kun näet toisen koiran lähestyvän, anna tilaa toisille. Pidä koirasi kytkettynä riittävän lyhyellä, jotta voit hallita koiraasi. Älä jää odottamaan paikallesi jännittyneenä, sillä toisen koiran tuijottaminen on toisille koirille pelottavaa tai ahdistavaa. Monet koirat saattavat mennä makuulle ja vaania vastaantulevaa koiraa. Tästä seuraava leikkimielinen ”hyökkäys” voi myös olla toisista koirista uhkaavaa, eli älä jää odottamaan epämiellyttävien tilanteiden muodostumista. Et voi tietää miten toinen koira reagoi koirasi käyttäytymiseen. Jätä myös lenkkeillessä hajurako. Älä kävele toisen takapuolessa kiinni, koska jokaisella koiralla on oltava oma tila ja rauha tutkia ympäristöään.

2. Huomioi muut ihmiset

Kaikki ihmiset eivät pidä koirista

Kaikki ihmiset eivät pidä koirista. Tärkeää on muistaa, että sinun tulee koirallisena kunnioittaa myös muita ihmisiä. Myös niitä, jotka eivät koirastasi välitä tai pidä. Jotkut ihmiset pelkäävät toisia koiria, toiset voivat olla niille allergisia. Nämä ovat terveyteen (psyykkinen ja fyysinen) vaikuttavia asioita, joten ne eivät ole leikin asia. Ylivarovaisuus mm. allergioiden kanssa voi mennä liiallisuuksiin joissain tapauksissa, mutta joustavuus molemmin puolin on tärkeää.

Koira ei ole tervetullut kaikkialle

On myös huomioitavaa, ettei koiraa voi ottaa mukaan joka paikkaan. Mm. elintarvikehygienian takia ei koiria voi viedä kaikkiin ruokakauppoihin, toreille ja osaan ravintoloista. Asukasviihtyvyyden takia koiraa ei voi viedä taloyhtiön yleisiin tiloihin. Koiraa ei voi järjestyslain nojalla viedä yleisille uimarannoille, lasten leikkipuistoihin, merkityille hiihtoladuille tai kytkemättömänä yleisille kuntopoluille tai urheilukentille. Yleisötapahtumat ovat myös paikkoja, joissa näkee usein koiria, mutta nekään eivät ole paikkoja jonne koiraa kannattaisi tuoda, vaikka sitä ei suoranaisesti olisi kiellettykään. Suuret ihmismassat, kovat äänet tai valot (mm.ilotulitteet), roskat ja muut ympäristön ärsykkeet voivat olla monelle koiralle liian suuri häiriö. Koirat harvoin nauttivat tällaisissa paikoissa olemisesta. Oma ilo ei ole välttämättä koiran ilo. Myös näissä paikoissa voi olla ihmisiä, joille koirien läsnäolo ei ole miellyttävää.

Turvaa muut tielläliikkujat

Myös ulkoillessa muut ihmiset tulee ottaa huomioon. Tämä sääntö pätee molemmin puolin. Yllättäen takaa tuleva juoksija tai pyöräilijä voi pelästyttää koiran. Koira on eläin ja voi pelästyä yllättäviä asioita, joten siitä syystä on tärkeää, että pidät koirasi kytkettynä sellaisiin varusteisiin, joissa se on hallittavissa kyseisessä ympäristössä (mm. pyöräväylillä ja vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla flexi, eli kelatalutin voi olla vaarallinen niin koiralle kuin muillekin tielläliikkujille). Myös pyöräilijän olisi hyvä käyttää äänimerkkiä ennen ohitusta, jotta tilanne ei tule koiralle yllättäen. Tarpeen mukaan voi myös hiljentää vauhtia ja pitää riittävää välimatkaa ohitettavaan koiraan. Sama koskee myös lenkkeilijöitä. Näitä yhteisiä pelisääntöjä on tärkeää jokaisen noudattaa, jotta yhteiselo koirallisten ja koirattomien välillä toimisi. Järjestyssääntöjä ei ole tehty kenenkään kiusaksi, vaan pitämään yllä järjestystä ja yleistä hyvinvointia.

3. Ympäristö

Siisteys: kerää koirasi jätökset

Joka kevät koirankakka keskustelut käyvät kuumina ja ihan syystä. Onhan tuolla ulkona karmeaa lenkkeillä, koska joudut hyödyntämään parhaimmat ninjataitosi väistelläksesi jätöskasoihin astumista.

Koiran omistajat jättävät usein jätökset keräämättä laiskuuttaan, ”koska nehän maatuvat”. Kyllä, koiran kakka on orgaanista ainesta ja maatuu, MUTTA pää syy miksi koirankakat tulee kerätä ympäristöstä on se, että ne levittävät tarttuvia tauteja toisiin koiriin, jopa ihmisiin. Erilaiset taudit leviävät koirien ulosteiden mukana tarttuen ihmisten kengänpohjiin ja koirien tassuihin ja kulkeutuvat ihmisten koteihin. Mm. suolinkaiset voivat tarttua myös ihmiseen, varsinkin maassa leikkiviin pieniin lapsiin. Mm. giardia -loinen, moniresistentit bakteerit, parvovirus- ja koronavirusripuli voivat tarttua koirasta toiseen ulosteiden kautta. Koirien jätösten keräämiselle on monta muuta hyvää syytä: maisemahaitat tietysti, koska eivät ne visuaalisesti ole kovin kaunista katsottavaa ympäristössä. Hajuhaitat tottakai, sekä asia mitä moni ei varmasti ole tullut ajatelleeksi, mutta jätökset ja niiden mukanaan tuomat ravinteet voivat muuttaa kasvillisuutta.

Järjestyslaki: 14§ Koirakuri

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Suomessa on n.800 000 koiraa. Tutkimuksen mukaan lemmikkikoirat tuottavat n.150g ulostetta vuorokaudessa. Eli nopealla matikalla se tarkoittaa 120 000kg päivässä ja vuodessa 44milj. kiloa!

Vaikka jätökset maatuvatkin, ne maatuvat turvallisemmin yhdessä paikassa jätteiden mukana. Ole esimerkillinen, kerää koirasi jätökset ja hävitä ne sekajätteen mukana!

Äänihäiriöt: älä anna koirasi häiritä muita haukunnallaan

Paljon on syntynyt keskustelua koirien haukunnasta ja siitä seuraavista äänihaitoista. Mikä voidaan laskea äänihaitaksi, niin siihen ei ole suoraa vastausta, mutta toistuva pitkäaikainen haukunta on häiritsevää, se on selvää. Vaikka haukkuminen on koirien normaalia kommunikaatiota, eikä sitä tule kokonaan kieltää / estää, pitää miettiä mikä on normaali määrä haukuntaa kullekin yksilölle. Huomioi myös muut asukkaat. Vaikka haukunta ei itseäsi häiritse, voi se häiritä muita. On ihmisiä, jotka nukkuvat päivisin ja työskentelevät öisin mm. turvataksesi sinun hyvinvointisi 24/7. Heille on myös annettava mahdollisuus lepoon. Se, että normaaleja asumisen ääniä saa järjestyslain mukaan kuulua 7-22 välisenä aikana ei se tarkoita, että koira saa yhtä soittoa haukkua tuon ajan. Huomioithan myös yleisillä alueilla, ettei koirasi aiheuta äänihäiriöitä. Mikäli koira haukkuu paljon, mieti onko olosuhteet, joissa koira elää sille suotuisat. Toistuva voimakas haukkuminen voi olla oire turhautumisesta, ahdistuneisuudesta, pelosta tai jonkin luontaisen käyttäytymistarpeen puutteesta. Useat omistajat mm.pitävät normaalina häkkikoirien haukunnan pihalla. Pihaan tulijoista koiran toki tulee ilmoittaa, sehän on koiran yksi alkuperäisistä tehtävistä, mutta ei ole normaalia, jos koira reagoi haukkumalla jokaiseen ympäristössä olevaan ärsykkeeseen. Todennäköisintä on, että koiralla on puute liikunnasta tai virikkeistä, jolloin koira viihdyttää itseään haukkumalla. Hyvinvoivalla koiralla, joka saa toteuttaa luontaisia käyttäytymistarpeitaan ei ole tarvetta reagoida haukkumalla ärsykkeisiin liioitellusti.

4. Luonto

Pidä koirasi hallinnassa ja huolehdi, ettei se aiheuta häiriöitä ympäristössään.

Metsästyslaki, 8 luku: koiran pitäminen

Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.

Kiinnipitoaika varmistaa rauhan luonnoneläimille niiden lisääntymisajan aikana. Pidäthän huolen, että kunnioitat lemmikkisi kanssa luontoa ja muita luontokappaleita. Anna rauha muille metsäneläimille ja liikkuessasi luonnossa lemmikkisi kanssa, huolehdi ympäristöstäsi. Luonto kuuluu meille kaikille.

Kiinnipito on myös edellytys turvalliselle ympäristölle. Mikäli koirasi ei ole hallittavissa, ethän pidä koiraasi irti. Toisen koiran luokse karkaava koira, pihastaan karkaileva koira tai hallitsematon koira voi olla vaaraksi ympäristölleen. Se saattaa pelästyttää toisen koiran, vaikka itse olisikin kiltti tai joutua itse hyökkäyksen kohteeksi. Se saattaa aiheuttaa kolarin juostessaan autotielle tai henkilövahingon esim. kaataessaan vanhuksen tai pienen lapsen. Ethän unohda myöskään, että koirilla on luontainen taipumus metsästyskäyttäytymiseen, joka voi rodusta riippuen aiheuttaa vakavia seurauksia aina tapporavistukseen asti. Myöskään, jos koirasi on aggressiivinen toisille koirille, ei koiraa tule pitää vapaana. Tälläisen koiran on oltava AINA omistajan hallinnassa.

Ymmärrä ja kanna vastuusi koiranpidosta.

Koiranpito on muutakin kuin koiran silittelyä ja hoivaamista. Koiranpito tuo mukanaan myös vastuuta. Noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä, pidät huolta myös muiden ja ympäristön viihtyvyydestä.

Esimerkki erinomaisesta vastuunkannosta lemmikinpidossa.

(julkaistu omistajan luvalla, nimi muutettu)

Iina oli lenkkeilemässä bull- rotuisen koiralaumansa kanssa normaalilla päiväkävelyllä. Yhtäkkiä heidän eteensä ilmestyi toinen koiranulkoiluttaja ja vastaantuleva koira käyttäytyi hyökkäävästi ja hyvin aggressiivisesti. Perinteinen ohitustilanne, mihin moni koiranomistaja törmää. Omistaja ei pikaisen arvion mukaan olisi saanut pidettyä koiraansa, joten Iina kääntyi omien koiriensa kanssa takaisin suuntaan mistä oli tullutkin. Mutta ketä tilanteessa suojeltiin? Ei vain omia koiria, vaan ennemminkin sitä vastapuolen koiraa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kyseistä koirakkoa jouduttiin väistämään. Mutta miksi Iina väistää?

Ei vain siksi, että Iina haluaa suojella omia koiriaan vaan siksi, ettei halua muiden koirille aiheutuvan harmia. Mutta miksi Iina joutuu ajattelemaan näin? Miksi Iinan pitää kulkea pelkäämässä omien koiriensa joutumista lööppeihin, kun muiden koirat eivät ole yhtä hyvin koulutettuja ja omistajat eivät hallitse koiriaan? Missä kohtaa Iinan vastuu loppuu ja toisen alkaa?

Tämä tilanne on todellinen. Mitä olisi käynyt, jos tämä koira olisi tullut Iinan koirien päälle? Olisiko Iina saanut koiriensa antaa puolustautua? Tässä oli iltapäivälehden otsikko valmiina: “Pitbull lauma raateli eläkeläisten kiltin perheenjäsenen”

Iina on esimerkillinen koiranomistaja. Hän tiedostaa, että hänellä on bull -rotuisen koiran omistajana suuri vastuu, mutta vastuu omasta koirasta on kaikilla koiranomistajilla. Jokaisen tehtävänä on huolehtia, ettei oma koira aiheuta harmia. Mutta pitääkö toisten omistajien ottaa vastuu muiden turvallisuudesta?

Lopuksi…

Kouluta koiraasi

Ja tällä en tarkoita sitä, että koiraa tulisi kieltää, pelotella tai muilla epämiellyttävillä tavoin pakottaa käyttäytymään halutulla tavalla. Perehdy koiran kouluttamiseen ja siihen, mitä nykypäivänä koirasta ja sen käyttäytymisestä tiedetään. Käytä tarpeeksi aikaa ja vaivaa koirasi kouluttamiseen ja opeta koiraasi käyttäytymään halutulla tavalla, jotta se suhtautuu ympäristöön rodunomaisella, mutta neutraalilla tavalla. Hyvin käyttäytyvän koiran kanssa on miellyttävämpää ja turvallisempaa liikkua ihmisten ilmoilla.

Luettavaksi ja muistutukseksi

Järjestyslaki: 4 luku, 14§: koirakuri

Metsästyslaki: 8 luku, 51-55§

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta

Eläinsuojelulaki HUOM! Eläinsuojelulaki on uudistumassa!