Dogio Logo Mobile
DogMythbusters #5: Koiraa ei pidä kouluttaa ennen vuoden ikää

DogMythbusters #5: Koiraa ei pidä kouluttaa ennen vuoden ikää

Ikäviikot 2-8, varhainen sosiaalistamiskausi

Pennun ensimmäinen tärkeä vaihe on varhainen sosiaalistamiskausi, joka alkaa pentulaatikolla sen ollessa n.2-3 viikon ikäinen. Tuona aikana emon hoiva on erittäin tärkeää pennun kehityksen kannalta. Ennen luovutusikää pentu sosiaalistuu ympäristöönsä, emoonsa ja pentue sisaruksiinsa, ihmisiin, ympäristöön ja erilaisiin ääniin. Kasvattajan tulee tarjota pennuille monipuolinen kasvuympäristö, joka on tärkeää pentujen henkiselle kehitykselle. Tuona aikana se oppii, mitkä asiat ovat normaaleja asioita ja ääniä sen elinympäristössä.

Pentu on valmis muuttamaan uuteen kotiin noin 7-8 viikon iässä. Se on suuri muutos pennulle, joka joutuu eroon tutustua sisaruslaumasta ja emostaan. Tällöin koiralle tulee antaa ensimmäisen viikon aikana rauha tutustua uuteen perheeseen ja ympäristöön. Pentua on tuolloin jo hyvä lähteä totuttamaan käsittelyyn, kuten sylissä pitämiseen, turkin hoitoon ja kynsien leikkaamiseen.

ikäviikot 8-16, myöhäinen sosiaalistamiskausi

Myöhäinen sosiaalistumiskausi alkaa pennun ollessa n.8 viikon ikäinen ja kestää 16 ikäviikkoon saakka. Pennulla on sosiaalistumisen herkkyyskauden aikana luonnollinen halu tutkia ympäristöään ja tutustua siellä esiintyviin uusiin asioihin. Pentua on hyvä sosiaalistaa joka päivä. Tuona aikana pentu kehittyy nopeasti. Se oppii asioita ja ottaa vastaan enemmän kuin koko elämänsä aikana yhteensä. Tämä on tärkein aika pennun perus koulutukselle ja sosiaalistamiselle, jotta pentu tottuu sen ympäristössä oleviin asioihin ja alkaa pian pitää niitä osana normaalia elämää. Tämä vaihe on se, mihin koiran koulutuksessa tulee panostaa eniten, sillä sosiaalistumisiän jälkeen, vaikka pentu tottuu uusiin paikkoihin ja tilanteisiin, niin se ei enää liitä niitä osaksi normaalia elämää.

Pennun koulutus on hyvä aloittaa mahdollisimman pian sen kotiuduttua ja mielellään ammattilaisen ohjauksessa. Tällöin saatte mahdollisimman paljon oikeanlaisia oppeja pentusi koulutukseen. Tällöin pennun kanssa harjoitellaan helppoja perustaitoja, joista tulee olemaan hyötyä myöhemmin. Tässä iässä pennut oppivat yleensä muutamasta toistosta, joten niiden koulutus on helppoa. Tällöin pennut myös oppivat toimimaan ihmisen kanssa ja oppivat oppimaan.

Pennun ollessa 3-4kk ikäinen, sen sosiaalistumiskausi alkaa päättyä. Uusiin asioihin tutustuminen ja niihin myönteisesti suhtautuminen saattaa olla nyt aiempaa hankalampaa. Mikäli pentu on saanut riittävästi kokemuksia ympäristöstään tähän mennessä, se yleensä suhtautuu positiivisemmin uusiin kohtaamiinsa tilanteisiin.

3-6kk, koiran "lapsuusikä"

Koiran lapsuusikä on 3–6kk ikäisenä ja se onkin parasta aikaa luoda hyvää perustaa monille koiran myöhemmin tarvitsemille taidoille. Pennun keskittymiskyky on yleensä parempi tässä vaiheessa, jolloin koulutus hetkiäkin voidaan lisätä koiran arkeen. Tällöin pentu on vastaanottavainen ja oppii nopeasti uusia asioita. Pentu oppii koko ajan, koulutitpa sitä tietoisesti tai ei. Koiran ympäristö luo sille erilaisia vahvisteita, jotka muokkaavat koiran käytöstä. Mikäli et hallitse näitä vahvisteita, et voi tietää mitä kaikkea koirasi oppii.

Tässä iässä opetellaan myös sisäsiisteystaidot. Sisäsiistiksi oppiminen on yksilöllistä. Toiset oppivat sisäsiisteiksi jo 4 kuukauden iässä, kun taas toisilla se kestää huomattavasti kauemmin. Fyysisesti koiran pidätyskyky kehittyy vasta noin 6kk iässä.

Pennun hampaat vaihtuvat myös n. 4 kuukauden iässä, jolloin sen pureskeluhalut lisääntyvät kutiavien ja kipeiden ienten takia. Tällöin pennulle tulee tarjota runsaasti sallittua purtavaa, kuten puruluita ja leluja.

6-12kk, murrosikä

7–12 kuukauden iässä koira tulee murrosikään, joka on koirille henkisesti raskasta aikaa. Useimmat koirat tulevat sukukypsäksi 7–15 kuukauden iässä. Hormonit alkavat vaikuttaa koiran käytökseen ja sen käytös saattaa muuttua paljonkin. Pentu alkaa kiinnostua sitä ympäröivistä hajuista ja myös reviirikäyttäytymistä alkaa ilmetä. Tässä iässä pentu havahtuu, että maailmassa on paljon mielenkiintoista tutkittavaa, jolloin omistaja ei ole enää pennun mielestä niin kiinnostava. Tällöin sen mielenkiinto saattaa keskittyä enemmän vastaantuleviin koiriin tai ympäristön hajuihin, kuin mukana kulkevaan omistajaan. Tästä syystä on tärkeää, että kontaktia ja lähellä pysymistä on harjoiteltu ennen murrosiän alkamista.

Murrosikäisellä koiralla esiintyy myös mörköikä, joka kuuluu koiran normaaliin kehitykseen. Tällöin pentu saattaa käyttäytyä pelokkaasti tilanteissa, joihin se on aiemmin suhtautunut välinpitämättömästi. Nuorelle koiralle ei kannata yrittää opettaa uusia asioita silloin, kun sen on vaikea keskittyä. Tällöin onkin paras kerrata aiemmin opeteltuja taitoja ja lisätä sen halua toimia ihmisen kanssa.

1v> Aikuistuminen

Vuoden ikäinen koira on selvästi rauhoittunut pentuajoista. Koirat aikuistuvat noin 2–3 vuoden iässä. Aiemmin koiran oppimat käytösmallit ja tavat näkyvät nyt selkeästi koiran päivittäisessä käyttäytymisessä. Aikuinen koira tietää jo, kuinka sen tulee käyttäytyä sen eteen tulevissa tilanteissa, kun niitä on harjoiteltu pentuaikana. Tärkeää on muistaa, että aikuinenkin koira tarvitsee edelleen koulutusta, koska koiran käytös ja luonne muokkaantuu jatkuvasti sen kokemien tilanteiden myötä.

Ensimmäinen elinvuosi on tärkein koiran koulutuksen kannalta.

Pentua kouluttaessasi on tärkeää huomioida pennun kehitystaso ja säätää harjoitusten vaikeustaso sellaiseksi, että koirasi pystyy siitä suoriutumaan. Kun pentu kokee onnistuvansa ja saa palkkion, jota se himoitsee, saat opetettua pennullesi oikeita tapoja toimia. Koulutuksessa tärkeintä on alkaa vahvistaa haluttuja käytöksiä heti, kun saat pennun. Uusien asioiden opettaminen on huomattavasti helpompaa, kun ei toivottujen tapojen poiskitkeminen. Huomioi, että pentu oppii silloinkin, kun et sitä varsinaisesti opeta. Pennun kasvatus ja koulutus on siis 24/7 työtä ensimmäisen pentuvuoden ajan.