Dogio Logo Mobile
Dog Mythbusters: #3 Pentua ei saa viedä mihinkään ennen kuin se on saanut ensimmäiset rokotukset

Dog Mythbusters: #3 Pentua ei saa viedä mihinkään ennen kuin se on saanut ensimmäiset rokotukset

Tämä kyseinen myytti perustuu siihen, että sillä pyritään välttämään tarttuvien tautien leviäminen, mikä on tietysti koiran terveyden kannalta tärkeä asia. Riski saada Suomessa jokin tarttuva tauti on kuitenkin hyvin pieni, kun taas todennäköisyys, että sosiaalistamatta jääneestä pennusta tulee ongelmallisesti käyttäytyvä koira, on hyvin suuri.

Rokotus antaa suojaa

Koiranpennut rokotetaan Suomessa penikkatautivirusta, tarttuvaa maksatulehdusta ja parvovirusta vastaan 12- ja 16-viikon iässä (kolmoisrokote). Penikkatauti, tarttuva maksatulehdus ja parvovirus ovat koiralle vaarallisia tarttuvia tauteja, jotka tarttuvat pisaratartuntana koirasta toiseen. Kaikkia kolmea tautia esiintyy Suomessa satunnaisesti. Pennulle otetaan usein samalla rokote myös kennelyskää vastaan (nelosrokote). Rabiesrokotus annetaan 16–20 viikon iässä. Suomi on rabies vapaa maa. Suomessa kotoperäistä raivotautia on todettu viimeksi 1989 ja viimeisin Rabies tapaus todettiin vuonna 2007 Intiasta tuodulla kulkukoiralla.

Pentu saa rokotussuojan emoltaan, mutta sen vaikutus alkaa haihtua noin 3 kk:n iässä ja sen vuoksi se on ajankohta, jolloin pennut ensimmäistä kertaa rokotetaan. Kun koira rokotetaan, rokote ei tuota välittömästi riittävää vastustuskykyä taudin aiheuttajia kohtaan, vaan tähän kuluu yleensä joitakin viikkoja, joten koira ei saa välitöntä suojaa heti rokotteen saatuaan. Pentua ei silti kannata pitää kotona tautien pelossa, sillä silloin koiran parhain sosiaalistumisikä menee ohi ja pentu tottuu uusiin asioihin huomattavasti hitaammin ja saattaa suhtautua näihin asioihin myöhemmin pelokkaasti.

Mikä sosiaalistamiskausi?

Pennun sosiaalistamiskausi alkaa n.2 viikon ikäisenä, kun sen aistit alkavat kehittyä. Koiranpennun sosiaalistumisen herkkyyskausi alkaa noin neliviikkoisena ja jatkuu yksilöstä riippuen noin 14-16 viikon ikään asti. Tutkimusten mukaan kasvattajan luona saaduilla kokemuksilla on suuri vaikutus pennun koko tulevaan elämään ja elämänlaatuun. Sosiaalistumiskauden aikana pentu tottuu uusiin asioihin ja oppii samalla, mikä on sen normaalia elinympäristöä. Myöskään uuteen kotiin saapuessaan pennun sosiaalistumiskautta ei pidä hukata. Pennun kannattaa rokottamattomuudesta huolimatta antaa seurustella tuttujen, rokotettujen, kilttien ja turvallisten koirakavereiden kanssa, sillä se on pennun henkisen kehityksen kannalta erittäin tärkeää.

Varhaiskokemusten merkitys koiran käyttäytymiseen

Tutkimuksia pentujen sosiaalistamisen tärkeydestä on tehty jo kauan ja niissä on todettu, että varhaisiän kokemuksilla on suuri merkitys koiran myöhempään käyttäytymiseen. Pennun kannattaa antaa leikkiä kilttien, rokotettujen ja terveiden koirien kanssa jolloin se oppii tärkeitä vuorovaikutustaitoja ja leikkiä. Varhaiskokemusten ajoitus ja laatu ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä pennun tasapainoisen kehityksen kannalta. Koirapuistoja ja isoja koiratapahtumia kannattaa välttää, kunnes rokotussuoja on saavutettu. Jos pentu ei saa lainkaan tavata toisia koiria, siitä saattaa tulla arka tai aggressiivinen. Alle puolivuotiaan pennun pitäisi saada nähdä lajitovereitaan lähes päivittäin.

Sosiaalistamisessa tärkeää on, että pentua on sosiaalistettu myös ihmisten kanssa toimimiseen. Pentujen tulisi kasvattajan luona tavata vieraita ihmisiä siten, että pentuja käsitellään eri tavoin ja pennut saavat opetella miten ihmisten ilme- ja elekieli eroaa koirien kielestä. Tällöin pennut saavat jo ennen luovutusikää kokemuksia vieraista ihmisistä ja näin pystytään ennaltaehkäisemään erilaisten käyttäytymisongelmien kehittymistä.

Onko peli menetetty?

Mikäli koira ei ole pentuaikana saanut riittävästi kokemuksia sitä ympäröivästä maailmasta, se ei tarkoita sitä, että peli olisi täysin menetetty. Sosiaalistamiskauden jälkeen koiraa voidaan totuttaa ja siedättää kestämään erilaisia asioita (ääniä, esineitä, toisia koiria, vieraita ihmisiä jne.) mutta lopputulos ei ole yhtä hyvä kuin pentuaikana sosiaalistetulla koiralla.