Dogio Logo Mobile
Miksi koiran koulutus yleensä epäonnistuu

Miksi koiran koulutus yleensä epäonnistuu

Olet ehkä yrittänyt erilaisia koulutusmenetelmiä koirasi käyttäytymisen muuttamiseksi. Lukenut oppaita tai kysellyt vinkkejä netistä muilta koiranomistajilta. Kenties jo kysynyt apua koirakouluttajalta. Tämä on hienoa, että olet tarttunut härkää sarvista ja etsinyt muutosta koirasi käyttäytymiseen. Useista yrityksistä huolimatta muutosta ei kuitenkaan tapahdu. Miksi? Usein epäonnistuminen koulutuksessa johtuu siitä, että koiran kanssa harjoitellaan väärässä paikassa ja väärään aikaa. Koiraa koulutetaan tilanteissa, ei tilanteita varten. Koulutus vaatii myös usein tukitoimia tai muutoksia koiran arkeen, eli muutosta on mahdollista saada vain kokonaisvaltaisesti ongelmaa hoitamalla.

Otetaan esimerkki: Jos ihmisellä on aivokasvain, on oireena usein kova päänsärky. Päänsärkyä helpottaa särkylääkkeet, mutta poistavatko ne kasvaimen? Eivät.

Pikakeinoja ei ole. Valitettavasti. Pelkkä koulutus ei välttämättä muuta käyttäytymistä, eikä pelkillä tukitoimilla tai apuvälineillä saada aikaiseksi pysyvää muutosta. On siis tärkeää, että jokaiselle koiralle kyseiseen ongelmaan löydetään oikeat keinot. Siksi me Dogscentilla etsimme aina kokonaisvaltaiset ja yksilölliset ohjeet koirasi koulutukseen.

Koiran koulutus on kokonaisuus

Koiran käyttäytymiseen vaikuttavat monet asiat. Siksi pelkän tietyn asian harjoittelu ei välttämättä vie puusta pidemmälle. Kun koiran käyttäytymistä lähdetään muuttamaan toivottuun suuntaan, on koira huomioitava kokonaisuutena. Koiran ja kaikkien eläinten oppimiseen vaikuttavat samat lainalaisuudet, mutta käyttäytymisen muuttamiseen tarvitaan usein paljon muutakin. Ongelmallisesti käyttäytyvä koira yrittää sopeutua ympäristöön eläimelle tyypillisin keinoin, mutta ympäristö on usein liian haastava tai eläimen hyvinvoinnissa on puutteita. Hyvinvoivalla ja tasapainoisella koiralla ei ole tarvetta reagoida ympäristöön ei toivotuin tavoin. Siksi koulutuksellisesti on tärkeää, että pohjatyö tehdään ensin kuntoon. Kun koiran hyvinvointitekijät on huomioitu ja korjattu kuntoon, on vasta tällöin mahdollisuus oppimiselle. Moni omistaja saattaa käyttäytymisklinikan käynneillämme ihmetellä, miksi käytämme käynnin ajasta suuren osan keskusteluun harjoittelun sijaan. On tärkeää, että koiran lähtökohdat koulutukselle ja oppimiselle on ensin kunnossa, koska vasta sen jälkeen on mahdollisuus oppimiselle.

Koiran taidot ovat usein puutteelliset

Jotta ihminen oppii yhteiskunnassamme tarvittavat taidot arjesta selviytymiseksi, käydään läpi pitkä polku niin vanhempien kuin koulunkin opastamana. Ihminen on yleensä valmis vasta aikuisena. Mutta entä koira? Odotatko, että pentuiän jälkeen koira olisi valmis ja helppo paketti sen loppuiän. Valitettavasti olet väärässä. Koiran koulutus on prosessi, joka jatkuu läpi koko koiran elämän. Ihmiseltä tulevien vahvisteiden määrä toki vähenee iän myötä. Koiran omistajat etsivät usein koiran käyttäytymiseen pikaratkaisuja. Kenties erilaisia apuvälineitä, joiden avulla käyttäytymistä saataisiin muuttumaan haluttuun suuntaan nopeasti. On ymmärrettävä, että oppiminen ei tapahdu hetkessä. Ei päivässä parissa tai edes välttämättä viikoissa tai kuukausissa käyttäytymisestä riippuen. Oppiminen vie aikaa. Poisoppiminen jostain opitusta tavasta vie vielä kauemmin. Kun koiran koulutuksen on aloittanut pennusta pitäen, on pankissa enemmän tietoa, jota hyödyntää. Käyttäytymisen muuttamiseksi on usein tarpeellista opettaa uusia käytöksiä (tai kaivaa vanhat tutut käytökset muistin syövereistä). Kun koiralla on riittävät taidot tilanteista selviytymiseen odottamallasi tavalla, niin vasta silloin voidaan harjoitella niitä haastavammissa tilanteissa.

Koira viedään tilanteisiin, joissa se oppii lisää ”väärää” käyttäytymistä

Otetaan esimerkiksi yleisin koiranomistajien kohtaama käyttäytymisongelma, eli remmikäyttäytymiseen ja toisten koirien ohittamiseen liittyvät haasteet. Miksi remmikäytös harjoittelu usein epäonnistuu, johtuu siitä että koiran kanssa harjoitellaan asioita, mutta väärässä tilanteessa tai jopa väärällä tavalla. Minulta kysytään usein, että miten pitäisi toimia ja kouluttaa koiraa, kun koira aloittaa rähinän. Vastaus on helppo: yritä selviytyä tilanteesta mahdollisimman vähin vaurioin. Kun koira on jo aloittanut rähinän, ei tilanteessa voi tehdä enää mitään kuin poistua tilanteesta (punainen valo). Koiran kiihtyessä sen aivoihin välittyy kiihdyttäviä hormoneja, kuten adrenaliinia ja kortisolia. Näiden hormonien vaikutuksista rationaalinen ajattelu sumenee ja tilalle tulee eläimen selviytymiseen liittyviä vasteita, kuten pakene tai taistele (fight or fligt) reaktioita. Jos aivot eivät kykyne käsittelemään ympäristöstä tulevaa informaatiota järkevästi, miten oppiminenkaan olisi mahdollista. Ja tässä tilanteessa, jossa koira on jo valmis toimimaan tai puolustautumaan, omistaja karjuu EI:tä, kiristää remmiä tiukemmalle ja pakottaa koiran tilanteeseen. Mitä luulet koiran oppivan? Rähisemään lisää.

Koira viedään tilanteisiin joista se ei selviä

Kerron usein asiakkailleni esimerkin jääkiekon pelaamisesta, joka avaa yllättävän hyvin sitä, mitä koirien ohitustilanteissa tapahtuu ja miksi koiraa ei kannata viedä tilanteisiin, joista se ei selviä. Meistä harva pääsee pelaamaan jääkiekon MM-kisoihin edustamaan Suomea. Hyvä niin, koska sinne valitaan vain parhaimmat osaajat. Mieti tilannetta, jos sinut laitettaisiin täydelle areenalle hyökkääjäksi Suomi-Venäjä peliin. Kiekko lyödään jäähän. Luistelet kohti laitaa kiekon perässä ja takaa lähestyy venäjän joukkueen Jagr. Voi olla, että polvet tutisee siinä kohtaa, kun sinut taklataan päin laitaa. Jos et ole harrastanut jääkiekkoa ammattitasolla, voi tilanne olla tukala. Et itsekään halua tilanteisiin, joista et selviä. Ei niihin halua koirasikaan, mutta monet koirat viedään päivittäin tilanteisiin, joissa toiset koirat tulevat vastaan nopeasti eri suunnista ja koira yrittää parhaalla mahdollisella tavalla selviytyä tilanteesta. Ei koirat tahallaan hakeudu konflikteihin. Ne lähtökohtaisesti pyrkii välttämään niitä, mutta usein emme osaa tulkita tilannetta koiran kannalta. Siksi on tärkeää, että koiraa ei viedä tilanteisiin, joista se ei selviä.

Milloin koiraa koulutetaan?

Kun koiraa koulutetaan ja sille opetetaan taitoja, on koiran kanssa harjoiteltava silloin, kun se on vastaanottavainen koulutukselle. Silloin kun ympäristössä ei ole häiriötekijöitä, kuten toisia koiria. Suurin osa työstä ja koulutuksesta tehdään niissä tilanteissa, missä koiraa kiihdyttäviä asioita ei ympäristössä ole (vihreä valo). Kun koiran taidot, hyvinvointitekijät ja kiihtymys on saatu hallintaan, voidaan aloittaa harjoittelu erilaisten ympäristöhäiriöiden läsnäollessa, mutta riittävältä etäisyydeltä (keltainen valo), jotta tilanne ei ole koiralle liian haastava.

Miksi koulutus epäonnistuu

Koulutus epäonnistuu, mikäli yrität opettaa koiralle jotain, mikä ei ole mahdollista. Viemällä koiran liian haastaviin tilanteisiin puutteellisilla taidoilla tai sen hyvinvoinnissa on puutteita, jotka vaikuttavat koiran käyttäytymiseen. Yleisin keino, mitä omistaja tekee, on koiran rankaiseminen. On melko epäreilua koiraa kohtaa, että tilanteissa, joissa koira itsekin yrittää selviytyä sille liian haastavasta tilanteesta koiraa vielä kielletään tai rankaistaan. Koiran kieltäminen tai rankaiseminen ei toivotusta käyttäytymisestä on tehotonta, koska A) se ei pysty ottamaan informaatiota vastaan haastavissa tilanteissa. B) se ei poista tarvetta käyttäytyä ko. tilanteessa opitulla tavalla, jolla koira kokee tilanteesta selviytyvän. Silti moni koiran omistaja kieltää koiraa ei toivotusta käyttäytymisestä, vaikka koiralla ei ole mahdollisuuttakaan toimia tilanteessa oikein. Siksi me ammatiksemme koirien kanssa työskentelevät ammattilaiset emme käytä rankaisua koulutuksessa, koska se on tehotonta. Meillä Dogiolla saat koirasi koulutukseen yksilölliset ohjeet, miten tilanteet voi rakentaa sellaisiksi, että koira kykenee niistä selviytymään. Miten harjoitella koiran taidot sujuviksi tilanteita varten, jotta kun taidot ovat karttuneet riittävästi, niitä voidaan yhdistää vastaantuleviin tilanteisiin ja ennen kaikkea, miten muuttaa koirasi käyttäytymistä, pysyvästi.