Dogio Logo Mobile

Emmi Hakio

Koirien käyttäytymisen asiantuntija

Emmi Hakio

Emmi Hakio

Koirien käyttäytymisen asiantuntija

Toimin koirien käyttäytymisen asiantuntijana ja olen yli kymmenen vuoden ajan auttanut koiran omistajia erilaisissa koirien käyttäytymishaasteissa, luennoinut ympäri Suomen sekä kouluttanut tuhansia koirakkoja niin arjen taitoihin kuin eri harrastusten pariin. Koulutukseni ja osaamiseni perustuu koirien käyttäytymistieteeseen ja tuoreeseen, tutkittuun tietoon koirien käyttäytymisestä. Koulutuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva koira.

Tausta

Minusta piti tulla eläinlääkäri, mutta lukion jälkeinen välivuosi keskeytyi koiranomi opintojen alettua. Koirien käyttäytymisen polulla ollaan edelleen. Koirakouluttaja ei ole koskaan valmis, joten tietotaitoa on päivitettävä jatkuvasti. Eläinten koulutustekniikan kurssit ja viimeisimpänä käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija opinnot (Tampereen Yliopisto, 2018) antavat monipuoliset valmiudet toimia asiantuntijatehtävässä koirien käyttäytymisen osalta. Tietotaitoa kartutetaan jatkuvasti erilaisten koulutusten (koti- kuin ulkomaalaistenkin) avulla ja seuraamalla alan tutkimuksia.

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Olen erityisesti kiinnostunut koirien käyttäytymisongelmista. Tästä syystä perinteisten kurssien pitäminen on jäänyt vähemmälle viime vuosina. Tärkeänä pidän myös sitä, että omistajalla on riittävä tietotaito koiran kouluttamiseksi ja omistamiseksi. Ei tarvitse olla ongelmakoirakouluttaja omistaakseen koiran, mutta perus asioiden tietämisestä on ehdottomasti hyötyä niin omistajan kuin koirankin hyvinvointia silmälläpitäen.

Meillä on missio

Koiran omistamisen tulisi olla mahdollisimman mutkatonta. Tavoitteena on, että koiranomistajat voisivat nauttia koiran omistamisesta. Erilaiset koirien käyttäytymisongelmat hankaloittavat koiran ja omistajan yhteiseloa. Ilo ja nautinto, joka koiran omistamisesta pitäisi syntyä saattaa kadota, jos koiran käyttäytymisongelmien kanssa joudutaan painimaan päivittäin. Pidän tärkeänä, että koirien omistajilla olisi riittävästi tietotaitoa koiran hankintaan ja kouluttamiseen. Haluan olla apuna niille, jotka tarvitsevat apua koiransa kanssa.

Omat koirat

Kotona koiranvirkaa hoitaa australiankelpie Hans, joka viettää jo ansioituneita eläkepäiviä. Työtehtävissä apuna toimii novascotiannoutaja Brio, joka on usein vastaanotoilla mukana harjoittelukoirana varsinkin remmikäyttäytymishaasteiden kanssa painivien koiranomistajien apuna.